Nyheter

Oroa dig inte [Andakt]

12 mars, 2016 • i Andakt

”När fruktan kommer över mig förtröstar jag på
dig. Med Guds hjälp skall jag prisa hans ord, på
Gud förtröstar jag och fruktar inte.” Ps 56:4-5

De flesta av oss människor är någon gång rädda eller oroliga. Kanske är du rädd för vad
folk tycker om dig, att du inte har tillräckligt med pengar, att tala inför folk eller för sjukdom
och smärta. Gud vet att vi människor har lätt att ge upp och börja oroa oss, därför ville Gud
tala om för oss att vi ska inte oroa oss. Det finns över 365 ställen i bibeln där det står av vi inte
skall frukta/oroa oss.

Psalmisterna leder oss ofta i böner som handlar om att vi inte skall frukta. Man skulle
kunna säga att psalmerna är bibelns stora hjärtebok, där vi skall träna oss i att svara på alla
livets situationer och problem genom bön och förtröstan på Herren.
Exemplet ovan är från Psalm 56 där David har tillfångatagits av filistéerna och han börjar
bli rädd. Men istället för att börja oroa sig framhåller han sin tro på sin Frälsare och prisar
Gud: ”Frukta inte!”. Mitt i misären sätter han sin tillit till Herren.

När vi är rädda eller oroliga kan vi ta David till hjälp och följa hans exempel. Be med
David, ”När jag är rädd för ______________, jag litar på dig, Herre”.
Och även om du inte är rädd nu be den ändå! När du är stark är det den bästa tiden att be
för då kan du ”vaka och be” med Jesus, förbered ditt hjärta nu att ta sin tillflykt till Herren när
frestelsen kommer.

Skribent: Karin A. Tegeman

inspel and2 eveng     news

Dagens Bibelord

Föreläsnings tips